Cart:

0
U heeft geen producten in uw winkelwagen.

0

Tel.: 050-5532185
ma t/m vr 09:00 - 17:00 uur

Herroepingsrecht

Op grond van het Burgerlijk Wetboek heeft iedere consument die een bestelling/aankoop doet bij de BHVstore, een zogenaamd herroepingsrecht. Dit recht geldt dus niet voor zakelijke klanten, uitsluitend voor particulieren.

Artikel 6 - Herroepingsrecht bij levering van producten

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.

2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de BHVstore verstrekte redelijke en duidelijke instructies. >

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

1.Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.

2.Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de BHVstore dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

De BHVstore heeft onderstaande producten/diensten uitgesloten van het herroepingsrecht:

a. producten die door de BHVstore tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

b. cursussen waarvan met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen met de levering voordat de bedenktijd is verstreken.